Spelleider Zijn:
Engelse Maten

Only time will tell

If you can break the spell

Back in your own world

—Shakespear's Sister, Stay

Omdat veel rollenspellen uit Amerika komen, waar men qua maateenheden nogal achtergebleven is bij de rest van de wereld, gebruikt een groot aantal spellen Engelse maten zoals voeten, ponden, mijlen en graden Fahrenheit. Het probleem voor de meeste niet-Engelstalige spelers is dat deze maten niet erg consequent zijn—ze vereisen dus óf een goede kennis van de verschillende maten, óf een conversietabel. Die laatste geven we hier, zodat je hopelijk de eerste een beetje aan kunt kweken.

Uitleg

De volgende secties van dit hoofdstuk bestaan uit een tabel met de Engelse maten en een omrekeningsfactor naar de metrieke tegenhanger. Deze is binnen redelijke perken gehouden, door hem op drie significante cijfers af te ronden—zoals iedereen die een exacte opleiding heeft hoort te weten, heeft het weinig zin om hele mijlen naar kilometers om te rekenen met zeven cijfers achter de komma.

Verder is er voor iedere maat een snelle omrekeningsfactor, die niet zo precies is, maar een goede schatting geeft. Vaak is dit een simpele berekening (zoals −10%), maar soms vereist het twee stappen. Om bijvoorbeeld van voeten naar meters te gaan, deel je eerst door 3 en trek je dan 10% van het resultaat af: 60 voet ÷ 3 = 20, 20 −10% = 20 − 2 = 18. 60 voet is dus grofweg 18 meter.

Om de andere kant op te gaan, doe je de berekening natuurlijk andersom: in plaats van te vermenigvuldigen, deel je, enzovoort.

Ten slotte: je hoeft echt niet al deze maten uit je hoofd te kennen. De handigste om onmiddelijk te leren zijn ponden, gallons, voeten, yards en mijlen. Als je die kunt omrekenen naar respectievelijk kilogrammen, liters, meters en kilometers kun je zeker 90% van alle situaties het hoofd bieden.

Lengtematen

De meest gebruikte lengtematen voor langere afstanden zijn de voet en de yard, die voor een groot deel uitwisselbaar zijn waar het op taalgebruik aankomt (hoewel de yard vooral gebruikt wordt bij grotere afstanden in het land, en de voet meer voor maten van voorwerpen of andere dingen, en korte afstanden). De inch (duim) is alleen voor hele korte afstanden en afmetingen van kleinere voorwerpen; voor maten waar hele inches niet geschikt zijn, worden ze onderverdeeld met breuken. Grote afstanden worden in mijlen gerekend, waarbij een mijl te land korter is dan een zeemijl.

 • 1 voet = 12 inch
 • 1 yard = 3 voet = 36 inch
 • 1 mijl (land) = 1.760 yards = 5.280 voet
 • 1 mijl (zee) = afstand tussen twee meridianen op de evenaar
Engels Afkorting Omrekeningsfactor Metriek Snelle methode
Inch in., ″ ×2,54 Centimeter ×2,5
Voet (Foot, Feet) ft., ′ ×0,305 Meter ÷3, dan −10%
Yard yd. ×0,914 Meter −10%
Mijl (land) m. ×1,61 Kilometer ×1,5
Mijl (zee) n.m. ×1,85 Kilometer ×2, dan −10%
Inches Omgerekend Snelle methode
12 12,7 mm 1 cm
14 6,35 mm 5 mm
18 3,18 mm 3 mm
116 1,59 mm 1,5 mm
132 0,798 mm 1 mm
164 0,397 mm 0,5 mm

Oppervlaktematen

Het oppervlak van kleine voorwerpen en dergelijke wordt in vierkante inch gerekend. Kleine gebieden, zoals bijvoorbeeld een tuin, worden gemeten in vierkante voet of soms in vierkante yards. Grotere gebieden, zoals van stukken bouwland, worden over het algemeen gemeten in acres, die vergelijkbaar in afmeting zijn met het oude Nederlandse gemet. Echt grote oppervlakken worden meestal gerekend in vierkante mijlen.

 • 1 vierkante voet = 144 vierkante inch
 • 1 vierkante yard = 9 vierkante voet = 126 vierkante inch
 • 1 acre = 4.840 vierkante yards = 43.560 vierkante voet
 • 1 vierkante mijl (land) = 640 acre = 3.097.600 vierkante yards
Engels Afkorting Omrekeningsfactor Metriek Snelle methode
Vierkante inch (square inch) sq. in. ×6,45 Vierkante centimeter ×6, dan +10%
Vierkante voet (square foot) sq. ft. ×0,0930 Vierkante meter ÷10
Vierkante yard (square yard) sq. yd. ×0,836 Vierkante meter ×0,8
Acre ×0,405 Hectare ×0,5, dan −20%
Vierkante mijl (square mile) sq. m. ×2,59 Vierkante kilometer ×2,5

Inhoudsmaten

Bij inhoudsmaten is het belangrijk te weten dat Amerikaanse en Britse maten verschillen. De basismaat is meestal de gallon, die in Engeland groter is dan in Amerika; ook gaan er in Engeland meer fluid ounces in een gallon dan in Amerika … Komt het dus op nauwkeurigheid aan, let dan op of het spel dat je speelt uit Amerika of uit Engeland komt.

Amerikanen rekenen voornamelijk in gallons en fluid ounces, en ook wel in quarts, terwijl Britten meestal in gallons en pints denken.

 • Amerikaans: 1 gallon = 4 quarts = 8 pints = 128 fluid ounces
 • Brits: 1 gallon = 4 quarts = 8 pints = 160 fluid ounces
 • Amerikaans: 1 quart = 32 fluid ounces
 • Brits: 1 quart = 40 fluid ounces
 • Beide: 1 kubieke voet = 1.728 kubieke inches
Engels Afkorting Omrekeningsfactor Metriek Snelle methode
Kubieke inch (cubic inch) cu. in. ×16,4 Kubieke centimeter ×15
Fluid ounce [Amerikaans] oz. ×29,6 Milliliter ×30
Fluid ounce [Brits] oz. ×28,4 Milliliter ×30
Pint [Amerikaans] pt. ×0,473 Liter ×0,5
Pint [Brits] pt. ×0,568 Liter ×0,5, dan +10%
Quart [Amerikaans] qt. ×0,946 Liter hetzelfde houden
Quart [Brits] qt. ×1,14 Liter +10%
Gallon [Amerikaans] gal., US gal. ×3,79 Liter ×4
Gallon [Brits] gal., Imp. gal. ×4,55 Liter ×4, dan +10%
Kubieke voet (cubic foot) cu. ft. ×0,0283 Kubieke meter ÷30 (= ÷3, dan ÷10)

Gewichten

De meeste gewichten van alledaagse voorwerpen worden in ponden gerekend, maar voor kleine hoeveelheden worden ounces gebruikt—niet te verwarren met de Nederlandse ons van 100 gram (die trouwens tot begin 19e eeuw ook zo’n 30 gram woog, maar met de invoering van het metrieke stelsel aangepast is). Engelsen wegen lichaamsgewicht in stone, een maat die in Amerika onbekend is.

Voor kleine gewichten gebruikt(e) men de grain, alhoewel deze tegenwoordig bijna helemaal verdrongen is door de milligram, behalve voor het wegen van kogels en kruitladingen in vuurwapens.

Grote gewichten (van bulkgoederen, voertuigen, enz.) worden meestal in short tons gemeten, vaak ook gewoon tons genoemd. Daarnaast zijn er long tons, maar als alleen de aanduiding ton gegeven wordt, heeft men het meestal over short tons. Om onderscheid te maken met de metrieke ton van 1.000 kg, wordt de metrieke vaak tonne gespeld, hoewel de uitspraak gewoon ton is.

Hiernaast is er de niet veel gebruikte maat hundredweight, afgekort cwt. (c voor 100, en wt voor weight, gewicht). Het vreemde aan deze maat is dat hij in Amerika ook echt 100 pond is, maar in Engeland 112 pond; hierdoor is het verschil tussen de short ton en de long ton ontstaan.

 • 1 ounce = 437,5 grains
 • 1 pond = 16 ounces = 7.000 grain
 • 1 stone = 14 pond = 224 ounces
 • 1 short ton = 20 hundredweight (Amerikaans) = 2.000 pond
 • 1 long ton = 8 stone = 20 hundredweight (Brits) = 2.240 pond
Engels Afkorting Omrekeningsfactor Metriek Snelle methode
Grain g. ×0,0648 Gram ÷20
Ounce oz. ×28,4 Gram ×30
Pond lb. ×0,454 Kilogram ÷2, dan −10%
Stone ×6,35 Kilogram ×6
Hundredweight [Amerikaans] cwt. ×45,4 Kilogram ×50, dan −10%
Hundredweight [Brits] cwt. ×50,8 Kilogram ×50
Ton (short ton) t. ×0,907 Ton (1.000 kg) −10%
Long ton t. ×1,02 Ton (1.000 kg) hetzelfde houden

Temperatuur

In Amerika rekent men nog altijd in graden Fahrenheit, terwijl deze eenheid in Engeland eigenlijk alleen nog door oudere mensen gebruikt wordt—bijna alles wordt er tegenwoordig in graden Celsius aangegeven.

 • −40°F is gelijk aan −40°C
 • 32°F is het vriespunt van water (0°C)
 • 98°F is lichaamstemperatuur (37°C)
 • 212°F is het kookpunt van water (100°C)
Engels Afkorting Omrekeningsfactor Metriek Snelle methode
Graden Fahrenheit °F ×59 − 32 (d.i. ×0,555, dan −32) Graden Celsius ×½, dan −30

Combinaties

Engels Afkorting Omrekeningsfactor Metriek Snelle methode
Voet per seconde (feet per second) fps ×0,305 Meter per seconde ÷3, dan −10%
Mijl (land) per gallon (miles per gallon) mpg ×0,425 Kilometer per liter ÷2, dan −10%
Mijl (land) per uur (miles per hour) mph ×1,61 Kilometer per uur ×1,5
Knopen (knots, = zeemijlen per uur) kts. ×1,85 Kilometer per uur ×2, dan −10%